Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Legal

Termeni şi condiţii website DHL şi declaraţia DHL privind păstrarea confidenţialităţii utilizatorilor site-ului.

Termeni şi condiţii DHL Website

În această pagină, veţi găsi versiunea standard a termenilor şi condiţiilor DHL referitoare la site-ul web. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că în funcţie de ţară, se pot aplica termeni şi condiţii diferite.

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului DHL sunt următoarele:

Drepturile de Autor

Drepturile de autor sunt proprietatea DHL International GmbH.

Autorizaţia pentru drepturi de reproducere

Orice persoană poate reproduce porţiuni din materialele conţinute în aceste pagini, în condiţiile următoare:
  • Materialul poate fi folosit doar în scopuri informative şi necomerciale
  • Nu poate fi modificat
  • Nu se pot face copii neautorizate după mărcile comerciale DHL
  • Orice copie a unei porţiuni a materialului trebuie să includă următoarea menţiune privind dreptul de autor:

Copyright ©  DHL International GmbH. Toate Drepturile Rezervate.

Mărcile comerciale DHL

'DHL', 'DHL Worldwide Express', 'DHL Express', ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, 'DHL Freight', 'DHL Supply Chain', 'DHL Global Forwarding', 'DHL Europlus', 'Jumbo Box', 'DHL Economy Select', 'DHL Connect', 'EasyShip' sunt mărci comerciale ale DHL International GmbH sau ale altei companii din grupul DHL, înregistrată în cel puţin o jurisdicţie. Nu se acordă nici o licenţă de a folosi oricare dintre aceste mărci comerciale. Aceste mărci comerciale nu pot fi copiate, descărcate, reproduse, folosite, modificate sau distribuite prin nici o metodă (cu excepţia cazului în care fac parte integrantă dintr-o copie autorizată a materialului care apare în aceste pagini web, aşa cu este prevăzut la paragraful anterior) fără aprobarea scrisă anterioară.

Alte Nume Comerciale şi Mărci Înregistrate

Toate celelalte mărci comerciale sau denumiri comerciale la care se face referire în aceste materiale se află în proprietatea proprietarilor respectivi.

Comentariile Dumneavoastră

DHL vă aşteaptă răspunsul şi apreciază ideile şi sugestiile dumneavoastră, dar nu poate răspunde individual la toate comentariile. DHL va avea dreptul să utilizeze sau să ia orice măsuri cu privire la informaţiile pe care le trimiteţi.

Utilizarea funcţiilor interactive ale acestui site

Pentru confortul dumneavoastră, DHL poate furniza funcţii interactive ale acestui site, precum accesul la urmărirea expedierilor şi comentariile utilizatorilor. Sunteţi autorizaţi să folosiţi aceste funcţii numai în scopurile specificate şi nu în alte scopuri.

Corectitudinea informaţiilor din acest site

Aceste pagini web pot conţine inadvertenţe sau erori de scriere. Acestea vor fi corectate de DHL, la alegerea sa, pe măsură ce sunt descoperite. Informaţiile din aceste pagini web sunt actualizate periodic, dar pot rămâne sau apărea inexactităţi atunci când intervin modificări între actualizări. Internetul este întreţinut independent prin site-uri multiple din întreaga lume şi unele din informaţiile accesate prin aceste pagini web pot avea originea în afara DHL. DHL exclude orice obligaţie sau responsabilitate privind acest conţinut.

Viruses

DHL vă aşteaptă răspunsul şi apreciază ideile şi sugestiile dumneavoastră, dar nu poate răspunde individual la toate comentariile. DHL va avea dreptul să utilizeze sau să ia orice măsuri cu privire la informaţiile pe care le trimiteţi.

Clauza de exonerare de la garanţii

Dhl, în măsura maximă permisă de lege, declină toate garanţiile, exprese, implicite, legale sau de alt gen, incluzînd dar fără a se limita la garanţiile implicite referitoare la marketabilitate, neîncălcarea drepturilor terţilor şi potrivirea cu un anumit scop. Dhl, afiliaţii şi licenţiatorii săi nu fac nici o declaraţie sau nu oferă nici o garanţie referitoare la corectitudinea, integralitatea, securitatea sau actualitatea serviciilor, conţinutului sau informaţiilor oferite de sau prin site-ul web sau sistemele dhl. Nici o informaţie obţinută prin sistemele sau de pe site-ul web dhl nu va crea o garanţie care nu este declarată expres de către dhl prin intermediul acestor termeni şi condiţii.

Unele jurisdicţii nu permit limitarea garanţiilor implicite, deci limitările şi excluderile din această secţiune nu se aplică în cazul dumneavoastră. Dacă sunteţi consumator, aceste prevederi nu afectează drepturile dumneavoastră legale care nu pot fi derogate, dacă există. Aţi fost de acord şi aţi luat la cunoştinţă faptul că limitările şi excluderile de răspundere şi garanţie oferite prin aceşti termeni şi condiţii sunt corecte şi rezonabile.

Limitarea răspunderii

În măsura permisă de lege, în nici un caz dhl, afiliaţii sau licenţiatorii săi sau terţii menţionaţi în site-ul web dhl nu vor fi răspunzători pentru orice daune incidentale, indirecte, punitive, exemplare şi consecvenţiale, pierderea profitului sau daune rezultate din pierderea datelor sau întreruperea activităţii rezultate din folosirea sau imposibilitatea folosirii site-ului web dhl şi a sistemelor, serviciilor, conţinutului sau informaţiilor dhl indiferent dacă se bazează pe garanţie, contract, delicte civile, delicte sau alte teorii juridice şi indiferent dacă dhl este notificat sau nu despre posibilitatea unor astfel de daune. Fără a se limita la cele de mai sus, în măsura în care acest lucru este permis de legislaţia aplicabilă, sunteţi de acord că în nici un caz răspunderea totală a dhl pentru orice daune (directe sau de alt gen) sau pierdere indiferent de forma acţiunii sau a plângerii, indiferent dacă este vorba de contract, delict civil sau de altceva nu va depăşi suma de 100,00 eur. În măsura în care acest lucru este permis de lege, despăgubirile stabilite pentru dumneavoastră în aceşti termeni şi condiţii sunt exclusive şi se limitează la cele formulate expres în aceşti termeni şi condiţii.

Produse şi Servicii

Dacă nu este convenit altfel în scris, produsele şi serviciile de transport menţionate în aceste pagini web se supun termenilor şi condiţiilor de transport ale DHL. Deoarece acestea pot varia în funcţie de ţara de origine a expedierii, vă rugăm să contactaţi centrul DHL de servicii cel mai apropiat pentru a obţine o copie a termenilor şi condiţiilor locale. Este posibil ca nu toate produsele şi serviciile DHL să fie disponibile în toate ţările.

Dezvăluirea informaţiilor

Toate informaţiile trimise către DHL de către vizitatorii acestor pagini web sunt considerate confidenţiale şi nu vor fi dezvăluite de DHL unui terţ cu excepţia cazului în care acest lucru poate fi necesar pentru furnizarea serviciilor.
DHL International GmbH. (denumită în continuare „DHL”) vă mulţumeşte că aţi vizitat website-ul nostru şi sunteţi interesat de compania, produsele şi serviciile noastre. Pentru noi, este importantă protejarea datelor dumneavoastră personale în cursul manipulării întregului proces de afaceri.

În cele de mai jos, vă vom explica ce informaţii colectează DHL atunci când vizitaţi website-ul nostru şi cum sunt utilizate aceste informaţii.